“ISO” International Organization for Standardization'un kısa yazılışıdır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ise ürün veya hizmetlerin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edildiğinin; dolayısı ile firmanın ürün ve hizmet kalitesinin güvenirliğinin bir ifadesidir.

ISO 18001 Standardı; iş sağlığı ve iş güvenliği faaliyetlerinin işletmelerin stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır. Bu standard sayesinde; işletmelerdeki riskler belirlenir, iş kazası riskleri asgari seviyelerde tutulur.

Günümüzde güvenli gıda üretimi için; hammadde, yardımcı maddeler ve ambalaj malzemelerinin üretiminden başlayarak; tedarikçilerin seçimi ve değerlendirmesi, üretim aşamaları, muhafaza ve depolama şartları da dâhil olmak üzere kontrol altında tutan bir yaklaşımın gereği olarak ortaya çıkmıştır.