ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
“ISO” International Organization for Standardization'un kısa yazılışıdır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ise ürün veya hizmetlerin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edildiğinin; dolayısı ile firmanın ürün ve hizmet kalitesinin güvenirliğinin bir ifadesidir.

ISO 18001 İş Sağ. ve Güv. Yönetim Sistemi
ISO 18001 Standardı; iş sağlığı ve iş güvenliği faaliyetlerinin işletmelerin stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır. Bu standard sayesinde; işletmelerdeki riskler belirlenir, iş kazası riskleri asgari seviyelerde tutulur.

ISO 22000 Gıda Güv. Yönetim Sistemi
Günümüzde güvenli gıda üretimi için; hammadde, yardımcı maddeler ve ambalaj malzemelerinin üretiminden başlayarak; tedarikçilerin seçimi ve değerlendirmesi, üretim aşamaları, muhafaza ve depolama şartları da dâhil olmak üzere kontrol altında tutan bir yaklaşımın gereği olarak ortaya çıkmıştır.