Kalite Yönetim Sistemleri
“ISO” International Organization for Standardization’un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim sistemi standardıdır. Kalite Belgeleri; ürün veya hizmetlerin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak üretildiğini, dolayısı ile ürün ve hizmet kalitesinin güvencesi olarak kabul edilir.

CE Belgelendirme
CE işareti ‘Conformite European’ kelimelerinin kısaltılmasıdır ve ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir. CE işareti, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği’nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu, “ürün direktifleri” olarak anılan temel gerekliliklere uygun olduğunu gösterir.

Marka & Patent Tescili
Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.