Yükleniyor

ISO 22000 Belgesi Nasil Alınır


ISO 22000 Belgesi Nasil Alınır

ISO 22000 Belgesi Nasil Alınır

Üreticiden tüketiciye ulaşana kadar her kesimi etkileyen gıda kökenli salgın, zehirlenme, bozulma v.b. olumsuzlukların bertaraf edilmesini amaçlayan bir standarttır.

 

Üretimden-tüketime risk oluşturabilecek her bir parametrenin ürünler bazında ayrı ayrı belirlenip, bu noktaların incelenmesiyle sorunların giderilmesi yolunda görüş birliğine varılmıştır. ‘‘Kritik Kontrol Noktaları’nın belirlenmesi riskin azaltılması, dolayısıyla da riskin engellenmesini sağlayacaktır. Böylece olayların teknik ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla ele alındığı yeni bir bakış açısı geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. ISO 22000 belgesi, gıda endüstrisi uzmanları tarafından geliştirilmiş olan uluslar arası kabul görmüş bir standarttır.

Bu standardın amacı, gıda güvenliği yönetiminin ihtiyaçlarını gıda tedarik zinciri ile uyumlu hale getirmektir. ISO 22000 standardının, çeşitli ülkeler tarafından yayınlanmış HACCP standardının yerini alabilecek ve dünyada ISO 9001 gibi kabul görebilecek bir standart olması öngörülmektedir.

İşletmenin ISO 22000 Belgesi alabilmesi için; standardın tüm gerekleri yerine getiriyor ve aktif olarak yönetiyor olması gerekir.


Belgeye mi ihtiyacınız var?


Belgelendirme Talepleriniz İçin Bizden Destek Alabilirsiniz


Batı Patent Yonetim Sistemleri Belgelendirme hizli iletisimHızlı İletişim