Yükleniyor

ISO 14001 Baş Denetçi Eğitimi


ISO 14001 Baş Denetçi Eğitimi

ISO 14001 Baş Denetçi Eğitimi

Eğitimin Amacı
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetçisi/Baş denetçisi yetiştirmek

Kimler Katılabilir

ISO 14001 çevre yönetim sistemi denetçisi/baş denetçisi olmak isteyenler, Şirketlerinde ISO 14001 çevre yönetim sistemini kurmak isteyenler

Eğitimin İçeriği

 • Çevre Kavramı 
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı 
 • Çevre sistemlerinin gelişimi 
 • Çevre sistem standartları 
 • Diğer Standartlarla ilişkiler 
 • ISO 14001 standard maddelerinin açıklanması ve yorumlanması 
 • ISO19011 standardı 
 • Denetim ve denetçi kavramları 
 • Denetim programlanması 
 • Yeterlilik/Uygunluk denetimi 
 • Denetime hazırlık 
 • Denetimin gerçekleştirilmesi 
 • Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması 
 • Denetim raporlaması 
 • Takip denetimleri 
 • Düzeltici faaliyetler 
 • Denetimlerin psikolojik boyutları 
 • Denetimde etkin iletişim 
 • Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri 
 • Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar 
 • Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları 

ISO14000 sistemlerinin belgelendirilmesi ve akreditasyon


Belgeye mi ihtiyacınız var?


Belgelendirme Talepleriniz İçin Bizden Destek Alabilirsiniz


Batı Patent Yonetim Sistemleri Belgelendirme hizli iletisimHızlı İletişim