Yükleniyor

ISO 9001-2015 Yayınlandı


ISO 9001-2015 Yayınlandı

ISO 9001-2015 Yayınlandı

Yönetim sistemleri içinde, en yaygın kullanıma sahip ISO 9001 standardının temel yaklaşımlarından biri olan sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde, büyük çaplı bir revizyon çalışması yapılarak, standardın yeni versiyonu olan SO 9001-2015 yayımlandı.

ISO (International Organization for Standardization) kural olarak her 5 yılda bir standartları gözden geçiriyor. Bu gözden geçirme doğrultusunda standartlar revize edilebileceği gibi, aynen kabul edilmesi veya standartların tamamen iptal edilmesi gibi seçenekler de bulunuyor. Revizyonların esasını taslak standartların hazırlanması ve bu taslaklar için görüşlerin toplanması oluşturuyor.

Standartta meydana gelen en önemli değişiklikler; standardın genel yapısının değişmesi ve 8 maddeden 10 maddeye çıkması, proses yaklaşımı için gerekliliklerin yeni bir madde ile açıklanması, standardın önleyici faaliyetler için özel bir madde içermemesi, "ürün" teriminin yerine "mal ve hizmetler" ifadesinin kullanılması, "sürekli iyileştirme" teriminin "iyileştirme" olarak değiştirilmesi, "doküman" ve "kayıt" terimlerinin ise "dokümante bilgi" olarak değiştirilmesi olarak göze çarpmaktadır.


Belgeye mi ihtiyacınız var?


Belgelendirme Talepleriniz İçin Bizden Destek Alabilirsiniz


Batı Patent Yonetim Sistemleri Belgelendirme hizli iletisimHızlı İletişim