Yükleniyor

CE Belgelendirme


CE Belgelendirme

CE Belgelendirme

CE işareti 'Conformite European' kelimelerinin kısaltılmasıdır ve ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir. CE işareti, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği'nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu, "ürün direktifleri" olarak anılan  temel gerekliliklere uygun olduğunu gösterir. CE işareti, taşımayan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerine giremez, bu nedenle; ürünlerin Avrupa Birliği pazarında serbestçe dolaşımına olanak veren bir "Endüstriyel ürün pasaportu" olarak tanımlanabilir.

Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün; Avrupa Birliği Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluktur. Bu düzenleme, üreticilerin CE işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. 

CE işareti üreticilere, ürünlerinin bazı standartlara ve gereksinimlere uygunluğunu sağlama yükümlülüğünü verirken kullanıcıların da ürünün temel kalite ve güvenlik standartlarına uyduğunu bilmesini sağlar. CE işareti pek çok kullanıcı tarafından bir kalite sembolü olarak bilinmektedir, CE İşareti; ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insana, hayvanlara ve çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. 

CE Belgesi Nasıl Alınır?

  • Düşük risk grubundaki ürünler: Birçok ürün güvenlik açısından düşük riskli ürün gruplarında yer almaktadır. Bu nedenle, üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir beyanname yayınlayarak; ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtir. Bu beyannamenin ilgili normlara uygun olarak düzenlenmesi gereklidir.
  • Yüksek risk grubundaki ürünler: Bu ürünler için üreticinin beyannamesi yeterli değildir. Bu durumda ürünlerin; mutlaka onaylanmış kuruluşlar (notified body) tarafından test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun incelemesi sonucunda üretici CE işaretini ürününe koyabilir. Son üründe kullanılmak üzere üretilen bütün sistem ve ünitelerin üreticileri, ilgili direktif koşullarına uygun olarak komponent ve bileşenlere ait bir dosya ve beyanname ile entegrasyonu gerçekleştirecek üreticilere iletirler. Entegrasyona parça veya bileşen üreten kuruluşlar, ürünlerine CE işaretini vuramazlar.
SON EKLENENLER

Belgeye mi ihtiyacınız var?


Belgelendirme Talepleriniz İçin Bizden Destek Alabilirsiniz


Batı Patent Yonetim Sistemleri Belgelendirme hizli iletisimHızlı İletişim