Yükleniyor

ISO 10002 Belgelendirme


ISO 10002 Belgelendirme

ISO 10002 Belgelendirme

ISO 10002 standardı öncelikle müşteri şikâyetleri yönetimi ile ilgili yönetim taahhütlerinin yerine getirilmesini öngörmektedir.
Günümüzün rekabet ortamında ürün ve hizmet alanındaki yenilikler yerleşik performans düzeylerinin yeniden tanımlanmasına yol açmaktadır. İyi bir şikayet yönetimi sistemi, başarılı işletmeler için müşterilerinin gereksinimlerini yönetmek ve markalarını korumak açısından önemli gerekliliklerden birisidir.
Bir kuruluşun  mevcut müşterisini elinde tutması, yeni müşteri edinmesinden daha masraflıdır. Sürekli olarak müşteri kaybeden kuruluşlar zarar gören itibarlarını onarmak için büyük çaba gösterirler.
Son olarak 2015 yılında revize edilen SO 9001 Kalite Yönetim Sistem Standardı birkaç önemli yenilikle birlikte hayatımıza girdi. ISO 9001 standardının getirmiş olduğu önemli yenilikleri kısaca; proses yaklaşımı, sürekli geliştirme, risk bazlı yaklaşım ve müşteri odaklılık olarak sıralayabiliriz. Belirtilen yeniliklerden müşteri odaklılık ve bu konuda yeni bir bakış açısı getiren standart ISO 10002 standardıdır.

Müşteri Odaklılık 
Müşteri odaklı olabilmek ne demektir? Müşteri odaklı olabilmek için kuruluşumuzda hangi faaliyetleri yerine getiriyor olmalıyız? Müşterilerimizle nasıl bir iletişim sağlamalıyız? Müşteri odaklılık ISO 9001 standardının temelini oluşturan en önemli yönetim prensiplerinden biridir.

Neden Müşteri Memnuniyeti
Yapılan araştırmalara göre memnun bir müşteri, memnuniyetini ortalama 5 kişi ile paylaşırken; memnun olmayan bir müşteri ise memnuniyetsizliğini ortalama 9 kişiye aktarmakta ve olumsuz bir tanıtım yapmaktadır. Memnun olmayan müşterilerin yüzde 98’i ise memnuniyetsizliklerini hiçbir şekilde iletmemekle beraber sessizce alternatif tedarikçileri aramaktadır. Rekabet şartlarının bu derece yoğun olduğu günümüzde hiç birimiz bir müşterimizi dahi kaybetme lüksüne sahip değiliz.

Bu yöntemle ABD’deki başarılı işletmeler, hizmet ettikleri insanlardan çok şey öğrenmektedirler. Diğer işletmelerin ulaşamadığı düzeyde kalite, hizmet ve güvenilirlik sunmaktadırlar. Bu işletmelerde herkes olayın içindedir. Yenilikçi işletmelerin çoğu, en iyi ürünlerine kaynaklık eden yaratıcı düşünceleri müşterilerinden edinmişlerdir. Başarılarının nedeni, müşterilerini dikkatle ve düzenli olarak dinlemeleridir. Müşterileri nezdinde farklılık yaratmak isteyen, müşterilerinin görüş ve düşüncelerine önem veren ve bu görüşleri mümkün olduğunca sürekli gelişme amacıyla kullanan kuruluşlar için bu özelliklerini gösterebilmek ve ispatlamak amacıyla yeni bir standart geliştirildi. Bu standart, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Ele Alınması İçin Kılavuz adıyla 06.07.2004 tarihinde yayınlandı. ISO 10002 standardına göre; müşteri şikâyetleri birer iyileştirme fırsatı olarak görülmeli, müşteri sadakatini ve sadık müşteri sayısını artırmak için çok önemli bir araç olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

ISO 10002 Standardının Faydaları Nelerdir?

  • Firmanın piyasadaki imajını arttırır
  • Müşteri gözünde önemsendiğini hissettirir
  • Müşteriden gelen geri bildirimler ile yol haritası oluşturur
  • Olumsuzlukları engelleyerek çözüm yolları sunar
  • Müşteri memnuniyetini esas alır
  • Müşteri elde tutma maliyetini azaltır
SON EKLENENLER

Belgeye mi ihtiyacınız var?


Belgelendirme Talepleriniz İçin Bizden Destek Alabilirsiniz


Batı Patent Yonetim Sistemleri Belgelendirme hizli iletisimHızlı İletişim