Yükleniyor

ISO 14001 Belgelendirme


ISO 14001 Belgelendirme

ISO 14001 Belgelendirme

İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi denir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlar.

Ürünün hammaddeden başlayarak nihai ürün haline getirilip müşteriye sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörleri belirler. Bunların gerekli muayene ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlar. Bu sistemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından yayınlanmış standarttır.

ISO 14001 bir ürün standardı değil bir sistem standardıdır ve ne üretildiğinden çok nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Kimlere Gereklidir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ulusal ve uluslararası piyasada kendine saygın bir yer edinmek isteyen başta sanayi ve kamu kuruluşları olmak üzere,  atıkları olan tüm firmalar (Plastik enjeksiyon üretim yapan, beton, inşaat, gıda, tekstil, makine, kimya, tıbbi malzeme, hastane, poliklinikler, matbaa , otomotiv yedek parça, oto servisleri vs.) ürün ve hizmet sağlayan tüm kurum, kuruluş ve üreticiler uygulayabilir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

 • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uyumun sağlanması
 • Çevre etki değerlendirme ve kontrolünün sağlanması
 • Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlaması
 • Müşterilerin çevresel etkiler yönüyle güveninin ve sadakatinin sağlanması
 • Kaynakların etkin kullanılması ile giderlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb. gibi) ve kazalara karşı eylem planlarının hazırlanması
 • Çevreye saygılı bir kuruluş imajının oluşturulması
 • Atıkların değerlendirilmesinin sağlanması
 • Potansiyel tehlike noktalarının belirlenmesi suretiyle, kaza vb. olayların azaltılmasının sağlanması
 • Temiz, sağlıklı ve çevreye karşı duyarlı bir işletme yapısına geçilmesi
 • Kontrollü atık dönüştürme, özenli hammadde seçimi, enerji ve su kaynaklarının daha iyi korunmasının sağlanması
 • Çözüm bulma, temizleme ve yasal ihlallerden ötürü ceza ödeme gibi reaktif yönetim stratejilerinden kaynaklanan mali yüklerinden azaltılması
 • Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlarda yeni iş fırsatlarının yaratılması
SON EKLENENLER

Belgeye mi ihtiyacınız var?


Belgelendirme Talepleriniz İçin Bizden Destek Alabilirsiniz


Batı Patent Yonetim Sistemleri Belgelendirme hizli iletisimHızlı İletişim