Yükleniyor

ISO 22000 Belgelendirme


ISO 22000 Belgelendirme

ISO 22000 Belgelendirme

Sağlıklı olmak, bir insanın en temel hakkıdır. Gıda ürünleri ise sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. O nedenle kalite sistemi terminolojisine göre; gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözü ile bakmak gerekir.

Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak, hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi’ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve desteklemelidir.

Ürünün ancak çok küçük bir miktarını analiz edebilme durumu göz önüne alındığında sürekli analiz sisteminin yalnız başına tam bir güvence sağlamadığını bilmek gerekir. O halde tüm proses  aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici nitelikte bir metoda ihtiyaç bulunmaktadır. İşte, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP, Hazard Analysis ana Critical Control Points) kavramı bu ihtiyaca sistematik ve mantıksal bir yaklaşım getiren bir sistemdir. Avrupa birliği ile entegrasyonda  da en önemli konulardan olan Gıda Güvenliği ayrıca Tarım Bakanlığı gibi resmi kurumların denetimlerinde ve Gıda Kodeksi isteklerinde de yaklaşık olarak bu standardın bütün isteklerini içerecek şekilde karşımıza çıkmaktadır.

KİMLER ISO 22000 SİSTEMİNİ UYGULAYABİLİR

 • Kuruluşlar,
 • Çiftçiler,
 • Yem üreticileri,
 • Gıda bileşeni üreticileri,
 • Gıda üreticileri,
 • Gıda satıcıları,
 • Gıda servisleri,
 • Hazır yemek firmaları,
 • Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar,
 • Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vb.
 • Ekipman sağlayan kuruluşlar,
 • Ambalaj malzemeleri üreticileri
 • Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar vb.

HACCP

HACCP, güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla, düzgün işleyen bir sistemin oluşturulması ve korunması temeline dayalı bir gıda güvenliği kavramıdır. Bir gıda zincirinde hammadde temininden başlayarak; hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında tehlikeleri analiz ederek gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarını belirleyen, bu noktalarda problem oluşmadan önleyen bir gıda güvenliği sistemidir.

HACCP’İN TEMEL İLKELERİ

HACCP genel olarak kabul görmüş aşağıdaki 7 temel ilkeden oluşmaktadır

 1. Tehlike analizinin yapılması
 2. Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
 3. Kritik limitlerin oluşturulması
 4. Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması
 5. Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması
 6. Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması
 7. Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dokümantasyon sisteminin oluşturulması
SON EKLENENLER

Belgeye mi ihtiyacınız var?


Belgelendirme Talepleriniz İçin Bizden Destek Alabilirsiniz


Batı Patent Yonetim Sistemleri Belgelendirme hizli iletisimHızlı İletişim