Yükleniyor

OHSAS 18001 Belgelendirme


OHSAS 18001 Belgelendirme

OHSAS 18001 Belgelendirme

iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin işletmelerin stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır. Bu standart sayesinde; işletmelerdeki riskler belirlenerek iş kazası riskleri asgari seviyelerde tutulur.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı; toplumda iş güvenliği bilincini sağlamak, çalışanların maruz kalabilecekleri riskleri azaltmak, iş verimini ve çalışanların performansını arttırmak, diğer işletmeler ve müşterilere karşı duyarlı ve sorumlu bir imaj oluşturmayı amaçlanmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği ise kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri olup bu standart çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlamaya yöneliktir.

Ülkemizde OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği belgesi; kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta, ekstradan yapılması gereken iş yükü olarak algılanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi sayesinde; çalışanların, yöneticilerin ve denetçilerin sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlanmaktadır.

ISO 18001 standardı sayesinde işletme çalışanlar; risklerin belirlendiği ve alınan önlemlerle asgari seviyelere indirildiği, yasalar uyan, acil durumlara hazır, OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği standardı faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

 

SON EKLENENLER

Belgeye mi ihtiyacınız var?


Belgelendirme Talepleriniz İçin Bizden Destek Alabilirsiniz


Batı Patent Yonetim Sistemleri Belgelendirme hizli iletisimHızlı İletişim